[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Doudravická kaplička [ Kaple ]

Původní kaplička pocházela podle ústního podání z počátku 17. století a měla osmiúhelníkový tvar a zaujímala plochu pouhých 4 m2.
Měla dvě malá okénka, prejzovou střechu s baňatou věžičkou se zvonkem, který vážil 37 kg. Tento zvonek byl zakoupen ještě v časech roboty v roce 1837 od jednoho budějovického zvonaře. Přivezl jej tehdy na dřevěném trakaři doubravický občan pan Sládek z č.p. 12 (Podhráský). Cesta tam i zpět mu trvala 4 dny a za tuto službu obdržel jednu zlatku. Zvonek tento každodenně vyzváněl ráno, v poledne a večer při tzv. klekání, a pak doprovázel zesnulé při jejich odchodu z pozemského světa.

Kaplička však byla malá a občanům nevyhovovala. A tak 13. listopadu 1899 svolal tehdejší starosta obce Jan Kuchta obecní radu, samozřejmě do svého bytu, neboť v té době neměl ještě obecní úřad samostatnou místnost, a přednesl přítomným návrh na postavení nové kapličky. Byl ustaven poradní sbor, v jehož čele byl sám pan starosta a vybral si k sobě sousedy pana Václava Slance, Matěje Šimsu, Václava Hrubce, Václava Hrabu a Matěje Křišťana.
Tento poradní sbor rozhodl, že je potřeba postavit kapli takovou, aby se v ní nechala sloužit i mše svatá a aby její odkaz sloužil všem generacím budoucím.

Základní kámen byl položen s letopočtem 1900 a následně požádán zábořský pan farář, aby přišel základní kámen posvětit.
Tato oslava se konala v neděli 18. července roku 1900.
15. července 1902 byla kaple slavnostně vysvěcena a týž den také byla sloužena první mše svatá.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 13:04 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm