[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Kaple Nanebevzetí Panny Marie [ Kaple ]

Kaple Nanebevzetí Panny Marie se nachází na kopci "Hrad" (505 m) nad městem v místě zbořeného hradu, který zde existoval od poloviny 13. století. Roku 1425 byl zbořen husity. Z hradu zachoval se tu jen malý zbytek zdi 160 cm tlusté a jakési bašty. Z trosek byla roku 1646 Kryštofem Karlem Přehořovským z Kvasejovic zbudována kaple oválného půdorysu. Roku 1827 byla hrabětem Karlem z Küenburga přistavěna o několik stupňů níže položená odbélníková loď.
V kapli je pomník tohoto pána a jeho choti Mariany roz. z Kufsteinu (zemřel roku 1824) s postavami obou manželů. Od té doby stoupá k hlavnímu průčelí lodi široké předsazené kamenné schodiště.

Průčelí je trojdílné s velkým obdélníkovým vstupem uprostřed. Celé průčelí vrcholí nízkým trojúhelníkovým štítem. Na hřebenu střechy stojí sanktusová věžička s přilbovitým zastřešením. Loď kostela osvětlují polokruhová okna, v kněžišti (někdejší kaple) jsou okna oválná.

Oválný prostor kaple zaklenut kupolí s oválnou lucernou ve vrcholu. Presbytář uvnitř členěn střídavě valeně klenebními výkleny, okny a pilastry. Klasicistní oltář, po stranách vstupu 2 figurální klasicistní náhrobníky z roku 1821 a 1832. Vlevo od oltáře výklenek přehražen dřevěnou přepážkou s klasicistně ztvárněnými dveřmi v černozlatém stylu. Černozlatá je i klasicistní mříž, oddělující oválný prostor od lodi. Loď je sklenuta valeně, stěny člení pilastry. Mezi nimi malby 12 apoštolů z 1. poloviny 19. století. V 19. století bývala krypta v kapli místem pohřbívání příslušníků šlechtické rodiny Küenburgů, vlastníků zámku ve městě.

Návrší je porostlé stromovím, u kaple je spodní část lípy Štefánikovy, asi 500 let staré, sražené vichřicí roku 1942. Níže pod kaplí je lípa Rašín, označená nápisem, mající u země 3.15 m v objemu, asi 540 let stará.

Kostel nikdy nepřestal být využíván k náboženským účelům (významné poutní místo). Tvoří významnou architektonickou dominantu města a okolí s tím, že byl postaven na sklanaté vyvýšenině uprostřed města. Záměrem je rozšířit využití kostela jako koncertní síně.

Současný stav objektu je velmi neutěšený, spodní stavba - kamenné opěrné zdi - je narušena. Venkovní přístupové schodiště je místy propadlé, stupně nejsou ve stejných úrovních.Boční zdivo schodišťového tělesa je narušeno erozí, mítka opadaná. Střešní krytina, fasáda a klempířské prvky zhotovené z mědi jsou již opraveny.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vozice.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 14:03 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm