[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Dřevo plulo kanálem letos podruhé

Jelení Vrchy byly v sobotu 4. června 2011 krásnější. Nad plavebním kanálem žlutě zářil janovec, modře jej doplňovala lupina, sytě zeleně tráva. Nad tím vším jásavě svítilo sluníčko, občas se objevil mrak, někdy bílý jako chomáč vaty, jindy hrozivý do šeda.
Podél kanálu projížděli cyklisté, někteří se hnali jak o závod. "Zastavíme se tady v expozici!", volal mladík ze skupinky jezdců na kole. "Bude dneska to plavení?", to byl dost častý dotaz, občas zněl česky, jindy německy. Odpověď místních zněla dost často: "Já nevím!" Plavební ředitel Hynek Hladík odpovídal: "Ano, vydal jsem k tomu plavební rozkaz!" "A kdy to bude?" "Ve dvě, vlastně už za chvíli!"
Po půl druhé Hladíkovi pípnul v kapse telefon, přišla SMS: "Tady (myšleno v Prachaticích) už leje." Na Vrškách stále svítilo sluníčko. Kdosi poznamenal: "V Krumlově taky prší." Směrem ke Krumlovu byly opravdu ty šedivé mraky.
"Pavle, srovnáme dřevo, pak už jeď nahoru pustit vodu!", říkal plavební ředitel vrchnímu plavci Štětinovi. Voda na plavení dříví se pouští z Jeleního jezírka, plavební nádrže, klauzy, nad Jeleními Vrchy. Po otevření stavidel Jezírka voda potřebuje zhruba dvacet minut, aby "doběhla" na Jelení Vrchy.
V plavebním rozkaze stálo, že nástup plavebního personálu je ve dvě hodiny po poledni. Na okraji lesa pod jelenovršskou lesovnou byly už tou dobou dobré dvě stovky lidí. "Hele, plavci přišli, je jich ale víc, než jsme čekali", říkal si v duchu Hynek Hladík, když těsně před druhou přicházel na místo srazu. U prvních stavidel byli připraveni dva chlapi v zeleném - plavci - na pokyny. Jen té vody v kanálu bylo stále málo, holt ještě nepřitekla z Jeleního jezírka.
"Je vás tady dost, plavci, je vás tolik, že pro všechny nemáme potřebné nářadí. Proč jsi ty, no ty v tom červeném," obrátil se na jednu paní na břehu kanálu, "proč jsi nepřišla s plavebním nářadím? Že jsi nevěděla? Víš co, budeš házet dříví, ten co stojí vedle tebe, ano, ty v té modré bundě, vezmi si plavební hák, támhle jich je několik připravených. Und du, du mit dem Hund, gehe und nehme auch eine Hacke!", dal pokyn jednomu Němci, ať si vezme také plavební hák. "Jsou tu ještě nějací dobrovolníci, kteří si vezmou háky?" Hned se několik chlapů přihlásilo.
Hladík tedy nejprve povídal o historii plavebního kanálu, o tom, proč byl postaven, kolik palivového dřeva jím proplulo, aby mohlo být dopraveno do cisařského hlavního města Vídně. Voda tu stále nebyla. Tak přidal ještě povídání o Josefu Rosenauerovi, o tom, že za to, že se plavebním kanálem dostalo levné palivové dřevo k Dunaji, aby pak bylo prodáno o několik set kilometrů níže po proudu ve Vídni, byl jmenován čestným občanem císařského hlavního města Vídně. Povídal i o dalším šumavském plavebním kanálu - o Vchynicko-tetovském - který byl určen na plavbu palivového dříví pro Prahu.
Tak se stal Rosenauer, který byl občanem města Český Krumlov i čestným občanem královského hlavního města Prahy.
Najednou nastal v kanále pohyb, ne nebyl to vodník Žbluňkal, byl to proud vody, která přitekla z Jeleního jezírka.
"Já jsem tu plavební ředitel", uvedl plavení Hladík, "udělil jsem si právo předčítat před plavením plavební rozkaz. I teď vám jej přečtu." A dal se do čtení, česky a německy.
"Tak teď můžeme vhazovat. No moc nekoukejte a pracujte, proč si myslíte, že jste sem přišli! Začněte s těmi dlouhými, pak teprve vhazujte polena! Ty s tím hákem běž dopředu, tu první dlouhou kládu vzpříčíš přes kanál, aby dřevo nemohlo utéct. A chlapi házeli, nejspíš se snažili, aby to hodně šplouchalo, voda stříkla na plavebního ředitele. "To jste mi udělali !naschvál, já si to budu pamatovat, jen počkejte!"
"Můžete otevírat stavidla," dal Hladík pokyn dvěma vrchním plavcům s bidly plavebních háků. Dřevo se vydalo na svou pouť.
Plavci i "čumilové" se vykročili podél kanálu s dřívím plujícím po jeho hladině. Dřevo jelo rychlostí rychlé chůze.
Jedna dáma, která šla spolu s plavci a plaveným dřívím směrem k potoku Hučice, kde byl naplánovaný konec druhé letošní ukázky plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu, stavěla svého vnuka tak, aby se jí telefonem podařilo vyfotografovat ten nejhezčí obrázek z plavení, aby jej mohla poslat mamince kluka z obrázku. Jednou musel stát na břehu kanálu, potom se vyfotografovat s panem plavebním ředitelem. "Já jsem měla tátu u Schwarzenberga, nejdřív tady na Nové Peci, potom na Hluboké. Tady jsme si chodily hrát k Želnavskému smyku. Tam byla ale nebezpečná práce, kláda občas vyletěla z kanálu a běda každému koho by trefila. Však taky jedna kamarádka umřela, trefila ji kláda."
Plavci i diváci šli podle plovoucích polen, vrchní plavci otevírali podle pokynů plavebního ředitele vzdouvací stavidla, dřevo plulo rychle ke svému cíli.
Jen malý kousek od potoka Hučice muselo dříví z vody ven. Plavci, nejen ti vrchní plavci, ale všichni ti, na které vyšel plavební hák, vytahovali klády i polena. Druhá letošní ukázka plavení dříví skončila.

Ukázky plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu jsou součástí hranice překračujícího projektu "Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanál 2011", jehož nositelem je folklorní sdružení Libín-S Prachatice. Hlavními partnery jsou Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, dalšími partnery jsou Tourismusverband Böhmerwald, rakouské sdružení pro kulturní rozvoj a spolupráci SUNNSEITN a obec Nová Pec. Projekt je spolufinancován z grantů Jihočeského kraje a města Prachatice, ze sponzorského daru s.p. Lesy České republiky a STRABAG.

Třetí letošní ukázka plavení dříví bude 10.07.2011 opět ve 14:00 hodin na Jeleních Vrších.

Ing. Hynek Hladík
CZ-38301 Prachatice
tel. +420 602272442
e-mail: hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com v češtině
www.schw-kan.com/sd_home.html in der deutschen Sprache

Zveřejněno 05.06.2011 v 15:59 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm