[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Další ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu

Ve středu 3. srpna 2011 poplují znovu polena u hraničního potoka Ježová / Iglbach.
Před 222 lety, v roce 1789 byla zahájena stavba Krumlovsko-vídeňského plavebního kanálu, který měl umožnit dopravu palivového dřeva po vodě ze šumavských lesů ve schwarzenberském panství Český Krumlov do císařského hlavního města Vídně. Stavbu vedl rodák z Chvalšin Josef Rosenauer. Nejprve postavil zkušební úsek dlouhý 994 sáhů, tedy 1885 metrů, který propojil hlavní evropské rozvodí v sedle u Růžového vrchu s hraničním potokem Ježová / Iglbach, kterému se tehdy německy říkalo Nickelbach. Bylo to ještě před příchodem císařsko-královské dvorské komise, která povolila další stavbu a zavázala majitele sousedních pozemků na území Horních Rakous - premonstrátský klášter Schlägl / Drkolná, aby umožnil stavbu na svých majetcích. Klášterní lesy bylo nutné přejít v délce zhruba 12 kilometrů. Na stavbu kanálu potom bylo nasazeno osm set až tisíc lidí. Proto stavba kanálu pokračovala velmi ryhle. Do listopadu 1789, tedy za sedm měsíců od zahájení stavby, bylo hotovo prvních 29,3 kilometrů na českém, rakouském a znovu českém území až k potoku Rasovka, který teče ze svahů Smrčiny do Vltavy, do které ústil u osady Hory. Ještě v roce 1789, potom i v roce 1790 byly provedeny pokusné plavby po sedlo u Růžového vrchu. Práce byly potom na jeden rok přerušeny, v roce 1791 byl kanál doveden až k Jezernímu potoku vytékajícímu z Plešného jezera. O další dva roky byla stavba plavebního kanálu dokončena až po Jelení Vrchy k Jelenímu potoku. Dosavadní stavbou byla otevřena dostatečná plocha plavebních lesů, na dalších zhruba třicet let byla stavba zastavena.
Do současné délky, až k bavorským hranicím pod Třístoličníkem došel kanál až v roce 1824, to již bylo dvacet let po Rosenauerově smrti.

Zlatá doba plavebního kanálu trvala rovných sto let, od roku 1793 do roku 1892. Za tuto dobu bylo splaveno do Vídně ze šumavských lesů téměř osm milionů prostorových metrů palivového dřeva. V osmdesátých letech 19. století byla upravena část plavebního kanálu od bavorských hranic k potoku Rasovka na dopravu dlouhého dřeva. Zároveň byl postaven Želnavský smyk propojující plavební kanál s Vltavou, to umožnilo plavit dříví k Vltavě, resp. k železnici, která byla prodloužena od Budějovic, Krumlova a Kájova do Želnavy.
Nyní známe Krumlovsko-vídeňský plavební kanál jako Schwarzenberský plavební kanál.

Plavba pro Vídeň skončila v roce 1892. Před pěti desítkami let byl vydán úplně poslední plavební rozkaz. Ve dnech 4. až 20. dubna 1961 mělo být splaveno 1.200 metrů krychlových z lesní správy Plešný a 1.500 metrů krychlových z lesní správy Stožec na dřevosklad v Nové Peci.

Znovu začala plout polena a klády o mnoho let později. Napřed se v říjnu 1989 plavilo na Jeleních Vrších v rámci oslav 200. výročí zahájení stavby, především však v roce 1998, kdy u potoka Ježová byl otevřen turistický hraniční přechod pro pěší a cyklisty. V září 1999 pluly klády a polena znovu na Jeleních Vrších.
Začala nová doba plavebního kanálu.

V posledních letech se staly ukázky plavení dříví součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Jeho nositelem je folklorní sdružení Libín-S Prachatice. Realizace je nepředstavitelná bez spolupráce s partnery - se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s rakouským sdružením cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald, s obcí Nová Pec. Součástí projektu je nejen zhruba deset ukázek plavení dříví na třech různých úsecích plavebního kanálu, ale také tři folklorní setkání na Jeleních Vrších a u hraničního potoku Ježová, dvakrát se vyprávějí pohádky z obou stran Šumavy, u plavebního kanálu se rozhoří milíř na pálení dřevěného uhlí, přijdou i věřící z Čech, Rakouska a Bavorska na mši svatou u Rosenauerovy kapličky.
Ve středu 3. srpna 2011 poplují znovu polena u hraničního potoka Ježová / Iglbach. Plavební ředitel Hynek Hladík vydal již 24. července svůj letošní pátý plavební rozkaz:
Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví ve středu dne 3. Srpna 2011 v oblasti křížení s potokem Ježová.
Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) ke druhým stavidlům na českém území. Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.
Hynek Hladík, plavební ředitel

Hudební doprovod při ukázce zajistí rakouský partner. Tentokrát k plavebnímu kanálu přijdou trubači na alpské rohy - Alphornbläsergruppe St. Oswald.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je spolufinancován z grantů Jihočeského kraje a města Prachatice a ze
sponzorských darů s.p. Lesy České republiky a STRABAG a.s.

Ing. Hynek Hladík
CZ-38301 Prachatice
tel. +420 602272442
e-mail: hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com v češtině
wwww.schw-kan.com/sd_home.html in der deutschen Sprache

Zveřejněno 30.07.2011 v 15:36 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm