[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Odbor územního rozvoje a životního prostředí MěÚ Fulnek [ Odbor města nebo obce ]

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odboru tel.: 556 770 881
SATKE Vojmír, tel.: 556 770 882
ZEDNÍKOVÁ Jana, tel.: 556 770 882
VIKOVÁ Ivana, tel.: 556 770 883
DRESLEROVÁ Karla, tel.: 556 770 884

OBLAST PŮSOBNOSTI
1. Činnost samosprávy
- výběrová řízení na dodávku stavebních prací
- stavební akce investičního charakteru, velké a malé údržby ve všech zařízeních v majetku obce
- zajišťování veřejně prospěšných a technických služeb na území města
- inženýrské sítě (vodovodní, plynovodní a kanalizační sítě)
- hřbitovnictví (evidence hrobových míst, výběr poplatků)
- odpadové hospodářství (řešení odvozu komunálního odpadu)
- poplatky za vyhrazené parkování
- řešení dopravních problémů na území města
- problematika údržby zeleně
- pasportizace místních komunikací a dopravního značení
- zajišťování veřejného pořádku (např. nepovolené skládky)
- evidence pozemků v majetku města, včetně jejich pronájmu, prodeje,
vyřizování restitučních nároků, převody a nabytí na obec
- správa městských lesů

2. Výkon státní správy
- ochrana přírody a krajiny (povolování kácení stromů rostoucích mimo les a povolování zásahu do významných krajinných prvků)
- odpadové hospodářství (rozhodnutí v oblasti odpadových hospodářství)
- zemědělský půdní fond (vydávání souhlasů s odnětím půdy ze ZPF)
- ovzduší (kontrola provozování zdrojů znečišťujících ovzduší a ukládání poplatků)
- ochrana zvířat proti týrání
- rybářství (vydávání rybářských lístků)

ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI

Viková Ivana
- investice

Zedníková Jana
- životní prostředí (ochrana ovzduší, vod, přírody a krajiny, odpadové hospodářství)
- hřbitovnictví
- zemědělský půdní fond
- rybářství

Satke Vojmír
- místní záležitosti veřejného pořádku
- zajišťování veřejně prospěšných a technických služeb

Dreslerová Karla
- správa majetku odd. 22, 23, 34, 36 a 37
administrativa odboru

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fulnek.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 07.01.2003 v 18:35 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm