[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Udělení "Cen obce"

občanům města Příbora
Od roku 2000, kdy vešel v platnost zákon č. 128/2000 Sb., o obcích může obec udělit občanům města"Cenu obce".Cena obce se uděluje fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce. Návrhy na udělení se shromažďují v komisi pro občanské záležitosti. Komise návrhy ke konci roku zpracuje a předloží zastupitelstvu města, které je dle zákona č. 128/200 Sb. o obcích příslušné k jejich udělení.

V loňském roce byli na Cenu obce navrženi komisí pro občanské záležitosti tito občané:
  • Jiří Slaný - za rozvoj mládežnického basketbalu v Příboře
  • Vladimír Feix - za vybudování mládežnické hasičské základny v Hájově
  • Ludvík Monsport - za záslužnou práci v hasičském sboru v Prchalově a za aktivní činnost v osadním výboru Prchalov
Zastupitelstvo města na svém jednání v prosinci 2003 tyto návrhy schválilo a na dalším zasedání zastupitelstva města, t.j. v únoru 2004 byly Ceny obce navrženým občanům předány společně s kytičkou a malým dárkem.

Zdenka Pustějovská
matrikářka

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Bolomová Ivana, Bc.

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 01.03.2004 v 07:58 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm