[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Závěrečná zpráva z výstavy STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE 2005

Střechy, pláště, izolace 2005 14. ročník odborný stavební veletrh odborná spolupráce Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ostravská stavební výstava 14. pokračování stavební výstava HYDRO 2005 3.pokračování povrchové a podzemní vody, vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, průzkumné a projektové práce, informační systémy, dodavatelé stavby a technologie, laboratoře Odborná spolupráce Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Český svaz stavebních inženýrů Profesní cech obkladačů ČR Česko-polská obchodní smíšená komora Odborná garance: Svaz podnikatelů ve stavebnictví Organizátor: Ostravské výstavy, a.s. Výstaviště Černá louka, 728 26 Ostrava termín a místo konání 16. - 19. února 2005 Výstaviště Černá louka OSTRAVA
Veletrh Střechy, Pláště, Izolace se, ve spojení s výstavami Ostravská stavební výstava a HYDRO 2005, opět stal největší výstavnickou aktivitou v Moravskoslezském kraji.
I 14. ročník potvrdil oblibu a stabilní zájem o tuto akci jak mezi firmami, tak mezi individuálními návštěvníky. Nápaditější architektonické ztvárnění expozic a přehlednější členění výstavních prostor, zvláště pak umístění soutěží žáků odborných škol, bylo kladně přijato vystavovateli i návštěvníky, jak vyplynulo z provedených průzkumů.

Dalšího zkvalitnění doznal doprovodný program. Především jako součást veletrhu je již tradičně prestižní konference Regenerace bytových domů a jako novinka letošního ročníku konference Hydro 2005. U obou akcí se potvrdil předpoklad zvýšení efektivity pro účastníky, kdy si mohli teoretické poznatky z konference ihned prakticky ověřit na stáncích vystavovatelů. Již nedílnou součástí veletrhu Střechy, Pláště, Izolace je odborný seminář "Ploché střechy" . Z ostatních doprovodných aktivit zasluhuje za zmínku především soutěž Řemeslník roku a Soutěž žáků oboru pokrývač, zedník a tesař, které probíhaly po celou dobu výstavy a bylo znát, že v těchto oborech nám rostou v naší mládeži opravdoví odborníci.. O prestižní ocenění Řemeslník roku soutěžilo letos 56 prací, což je číslo, které potvrzuje vysoký kredit tohoto ocenění mezi mistry střechařského řemesla. Rovněž to, že na slavnostní předání ocenění se dostavili nominovaní zástupci oceněných firem - mnohdy ze vzdálených koutů republiky - svědčí o faktu, jaký význam přikládají této soutěži, ve které se jako v jediné v ČR nesoutěží s výrobky jedné firmy.

V letošním ročníku byla široké odborné i laické veřejnosti na ploše cca 60 m2 představena část sbírky historických střešních krytin pana Richarda Mlýnka pod názvem TEGULÁRIUM.

Pro návštěvníky byla v letošním roce připravena vědomostní soutěž s možností získat část střešní krytiny zdarma. Akce se uskutečnila za přispění firem BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., CEMBRIT CZ, a.s., KM Beta a TONDACH Česká republika, s.r.o.


Statistické údaje
Celkový počet prezentujících firem 141
Čistá výstavní plocha 2598 m2
Počet registrovaných návštěvníků 10.181

KONFERENCE A SEMINÁŘE

Seminář PLOCHÉ STŘECHY
organizátor Coleman S.I.
odborný garant Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.

Cílem semináře je zprostředkování odborných informací pro realizační firmy, projektanty a investory. Seminář má nefiremní charakter přednášek, je tudíž zárukou seriózních a objektivních informací. Přednášejícími jsou přední čeští specialisté s dlouholetou praxí a zkušenostmi v tomto oboru. Díky své vysoké úrovni je absolvování semináře zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnoceno příslušným počtem bodů. Účastníci obdrží CD-ROM s technickými informacemi, řezy CAD, vzorovými skladbami střech, informační a propagační materiály výrobců a dodavatelů.

Témata semináře:
- Ploché střechy, návrh, sanace střech s nástřikem PUR
- izolace spodní stavby
- střešní vtoky
- zelené střechy a terasy
- Nevětraný a větraný střešní plášť s kovovými krytinami

Přednášející: Doc. Ing. Antonín Fajkoš ,Csc
Ing. Antonín Parys
Ing. Jaroslav Maňas
Konference HYDRO 2005

pořádá: Ostravské výstavy, a.s., Krajský úřad Moravskoslezského kraje
oficiální záštita: Pavel Lukša, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
místo konání: seminární místnost výstaviště Černá louka
termín konání: středa 16. února 2004 od 9.00 hodin

Program konference:

9.00-9.30 zahájení konference, úvodní projevy
9.30-11.00 1. ZDROJE VODY, JEJICH OCHRANA, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
· Rozvoj vodárenství v Moravskoslezském kraji
Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, generální ředitel a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
· Zásobování Ostravy pitnou vodou z podzemních zdrojů
Ing. Vratislav Kratochvíl, Ing. Petr Nováček, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
· Využití matematického modelu pro ochranu podzemních zdrojů v průmyslovém centru Nová Ves
AQ test, VŠB-TÚ
· Zdroje financování vodohospodářské infrastruktury
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
11.00-11.30: Přestávka
11.30-12.30: 2. VODNÍ TOKY
§ Odstraňování škod na vodních tocích po povodni z roku 1997 a realizace staveb programu Prevence před povodněmi
Ing. Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry, s.p.
§ Obnova přirozených funkcí drobných vodních toků
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství
§ Vývoj znečištění v povrchových vodách povodí Odry, eutrofizace toků s dopadem na využití vodních nádrží
Ing. Eliška Mašková, Povodí Odry, s.p.
12.30-13.30: přestávka na oběd
13.30-15.30: 3. ODPADNÍ VODY
· Povinnosti obcí po vstupu do EU. Zdroje financování
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství
· Čištění odpadních vod z menších obcí a měst
RNDr. Jiří Batěk, CSc., KONEKO spol. s r.o. Ostrava
· Aerobní fermentor - zařízení ke zpracování kalů z ČOV
RNDr. Miroslav Hůrka, AGRO-EKO spol. s r.o.
SOUTĚŽE

" ŘEMESLNÍK ROKU 2005 "
organizátor Coleman S.I., a.s. a Ostravské výstavy, a.s.

Cílem soutěže je vyzdvihnout nejkvalitnější řemeslnické práce z oblasti střech realizované během roku 2004 a ocenit přímo řemeslníky, kteří jsou schopni vlastníma rukama realizovat díla, vymykající se běžné rutině. Podpořit zdravou soutěživost mezi řemeslníky a oficiálně uzavřít sezónu střech za rok 2004. Vyhlášena je i speciální kategorie "Střešní kuriozita" - střecha z netypického materiálu: sláma, dřevo, rákosí, ptačí hnízdo, strom na střeše, neuvěřitelná kombinace střešních materiálů apod.
Závěrečné vyhodnocení provedla nezávislá porota složená z odborníků z oblasti střech, členové Cechu KPT a odborná veřejnost.

Porota:
František Kučík - předseda poroty a zástupce Cechu KPT
Roman Navrkal - zástupce Cechu KPT
Ing. Antonín Parys - zástupce odborné veřejnosti
Ing. Petr Hurta - zástupce společnosti Coleman S.I., a.s.
Karel Burda - zástupce Ostravské výstavy a.s.

ceny:
První tři ocenění obdrželi ruční profesionální elektrické nářadí od firmy BOSCH, která byla i generálním partnerem soutěže.

Výsledky:
1. místo a titul "Řemeslník roku 2005" získala firma Roman Navrkal pokrývačství
2. místo obsadil Vrňata Jiří
3. místo obsadil Václav Hladovský - Klempostav

Zvláštní cenu za střešní kuriozitu získala firma D+D Střechy, s.r.o.

SOUTĚŽ ŽÁKŮ OBORU POKRÝVAČ A ZEDNÍK
Generálním partnerem soutěže je firma KM BETA a.s., Hodonín, spoluorganizátory jsou SOU stavební a učiliště Opava a akciová společnost Ostravské výstavy.

Soutěž je vyhrazena pro žáky II. a III. ročníku učebních oborů pokrývač a zedník. Jejím cílem je prezentovat dovednosti mladé generace pokrývačů a zedníků, praktickou ukázkou získávat další mladé zájemce o tyto výuční obory a v neposlední řadě také prezentovat sortiment a způsob užití výrobků firmy KM BETA a.s. v praxi. Soutěžilo vždy jen jedno dvoučlenné družstvo s doprovodem pedagogického pracovníka v oboru pokrývačství a oboru zedník z každé školy.

Soutěž byla rozdělena do dvou bloků. 16. a 17. února proběhla soutěž pokrývačů, kteří pokládali betonovou střešní krytinu KM Beta včetně doplňků, nároží, úžlabí a hřebene na předem připravené maketě. Soutěžila čyři dvoučlenná družstva z Brna-Bosonoh, Kyjova, Vyškova a Opavy.
18. února byl prostor vyčleněn druhému bloku soutěže - oboru zedník, kdy soutěžilo 6 dvoučlenných družstev, vždy po jednom z každé školy, a to z Bruntálu, Frýdku-Místku, Havířova, Opavy, Horního Benešova a Šenova u Nového Jičína. Úkolem každého z nich bylo postavit předem určenou část zdi s překladem otvoru podle technického výkresu.
Po ukončení každého soutěžního díla byla zhodnocena činnost soutěžících odbornou porotou složenou ze zástupců generálního partnera KM Beta a.s. a mistrů odborného výcviku soutěžících družstev.

Výsledky soutěže žáků oboru pokrývač:
1. místo SOU STAVEBNÍ A U, BRNO - BOSONOHY
2. místo SOU STAVEBNÍ, OU, U a PŠ, KYJOV
3. místo SPŠ A SOU STAVEBNÍ, VYŠKOV

Výsledky soutěže žáků oboru zedník:
1. místo SOŠ, SOU technické a OU Frýdek - Místek
2. místo SOU STAVEBNÍ a U Opava
3. místo SOU, OU a U Šenov u Nového Jičína

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

Tradiční soutěž o nejlépe ztvárněnou výstavní expozici zahrnující moderní výstavářské trendy oceňuje snahu firem o co nejoriginálnější prezentaci formou výstavního stánku. Na veletrhu SPI se prezentují tradičně velmi zdařilé atypické výstavní kreace.
Oceněné firmy bez pořadí:
BRAMAC střešní systémy, s.r.o., Cembrit CZ, a.s., SULKO, S.R.O.

FASÁDA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
organizátor MAY REKLAMA
3. ročník soutěže

Soutěž již tradičně probíhá pod patronací hejtmana Moravskoslezského kraje
ing. Evžena Tošenovského.

Jedná se o otevřenou soutěž, do které mohou své soutěžní objekty přihlásit dodavatelé stavebních materiálů, projektanti, investoři, realizátoři i soukromí investoři.

Fasáda domu zasahuje do životního prostředí člověka, proto má soutěž význam v podpoře touhy po příjemném bydlení. Cílem této soutěže je tedy vnést do povědomí široké veřejnosti představu o kvalitní realizaci fasády domu, s důrazem na kvalitu použité technologie, materiálu a práce a v neposlední řadě na tvůrčím zpracování architekta.

Přihlášené objekty jsou rozděleny do těchto kategorií:
- fasáda rodinného domu
- fasáda bytového domu (dům řadový, činžovní)
- fasáda panelového domu
- fasáda správních a průmyslových objektů

Rekonstrukce fasády soutěžního objektu musí být dokončena v daném roce a objekt umístěn na území Moravskoslezského kraje. Jednotlivé objekty jsou pak hodnoceny odbornou porotou.

PORADENSKÁ CENTRA
PORADNA PROFESNÍHO CECHU OBKLADAČŮ ČR
Bezplatné poradenství.
V letošním roce byla poradna zaměřena na téma - balkony a terasy.

Dne 17.2.2005 se uskutečnil firemní den firmy CEMBRIT CZ, a.s. a současně pro odborníky v pokrývání střech i odborný seminář organizovaný právě firmou CEMBRIT CZ, a.s..

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 22.06.2005 v 20:24 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm